skip to Main Content
Aile Hukuku

Evlilik Sözleşmesi, Boşanma, Nafaka ve Tazminatlar,Velayet ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Mal Rejimleri, Tenfiz Davaları gibi tüm süreçlerde dava vekilliği

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sözleşmelerden, trafik kazalarından, haksız fiillerden, hakaret iftira ve ceza hukukuna konu olabilecek durumlardan, fikri sınai mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararlara karşı açılacak her türlü maddi-manevi tazminat davalarında dava vekilliği

Sözleşmelerden, trafik kazalarından, haksız fiillerden, hakaret iftira ve ceza hukukuna konu olabilecek durumlardan, fikri sınai mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararlara karşı açılacak her türlü maddi-manevi tazminat davalarında dava vekilliği

Ticaret Hukuku

Ticari sözleşmeler, ticari görüşmeler ve uzlaştırma,şirket yapılandırılması, yönetim kurulu ve genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tasfiye ve tüm süreçler hakkında dava vekilliği

Fikri Haklar Hukuku

Patent ve Marka tescil işlemleri, korunması hususunda dava vekilliği

İcra Hukuku

Ticari ve şahsi alacakların tahsili, mahkeme kararlarının uygulanması, alacakların ve borçların yeniden yapılandırılması, şirket satış ve iflas süreçlerinin takibinde dava vekilliği

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hizmet sözleşmeleri, iş güvenliği hususunda, alacak davaları, işçi ve işverene ilişkin tüm dava ve öncesi yasal süreçte dava vekilliği